+

Mainoskuvaamo Esa Kyyrö Ky

Esa Kyyrö on toiminut valokuvaajana jo vuodesta 1980 lähtien. Mainoskuvaamo Esa Kyyrö tuottaa valokuvia teollisuuden ja arkkitehtuurin mainontaan Satakunnan ja Helsingin alueilla. Esa Kyyrö on tällä hetkellä kuvannut Porin studiossaan paljon myös autoja, joita muutetaan sähköautoiksi. Viimeisimpänä Rolls-Royce, josta tehdään sähköauto. Esa Kyyrö toteaa, että on kuvannut Metropolian Ammattikorkeakoulun autopuolen opiskelijoiden tekemiä autoprotoja. Opiskelijat toteuttivat yhdessä projektissa sähköauton Kiinaan. Normaalisti autot on kuvattu Porin studiossa, mutta kerran valokuvausta varten rakennettiin Helsinkiin studio, jossa päästiin kuvaamaan lasikuidusta tehtyä sähköauton protomallia. Maailmalla Rolls-Royce ja Jaguar -autojen muuttaminen sähköautoiksi on iso asia, se on laajentunut valtavasti ja varsinkin isojen (bensa ja diesel) autojen muuntaminen sähköautoiksi on iso ekoteko.

Olen ollut ikäni yrittäjä, toteaa Esa Kyyrö. Tämä näyttää periytyneen myös pojalleni Timo Kyyrölle. Molemmat toimimme luovan alan hommissa, minä valokuvaajana ja poikani Timo Kyyrö toimii 3D mallien parissa luovana johtajana. Meillä on myös yhteinen projekti  jossa keräämme asiantuntijoilta tietoa mm. drone laitteista, ohjelmistoista ja maaston 3D skannauksesta jonka jälkeen koulutamme muita yrityksiä kerätyn tiedon avulla. Tarkoituksena on käyttää drone teknologiaa tehdasalueiden ja kaupunkiympäristöjen digitalisointiin ja visualisointiin.

UC4D Unlimited Creations Oy

 Luovatoimisto – 3D mallien hyödyntämiseen uusilla liiketoiminta-alueilla

UC4D Unlimited Creations hyödyntää peliteknologiaa 3D mallien visualisointiin animaatioiden toteutukseen. UC4D Oy:ssä toimii tällä hetkellä, Timo Kyyrö Creative Directorin ja Ville Lundberg Project Directorin tehtävissä. UC4D iskulause ”Seeing is Believing” eli usko mitä näet, toimii realistisen 3D maailmaan tuotetuissa kaupunkinäkymissä, esimerkkinä UC4D:n toteuttama tulevaisuuden Keilaniemen alue Helsinki – Tallinna tunneliprojektille. UC4D Oy:n 3D mallinnukset sopivat esimerkiksi kiinteistövälitykseen (asuntojen myymiseen), työturvallisuuden pelillistämiseen simuloimalla erilaisia vaaratilanteita koulutuksessa ja tehdasalueella työntekijän perehdyttämiseen. UC4D toteuttaa teollisuuden tarpeisiin visuaalisia mallinnuksia.

3D kaupunkiympäristöjen ja avoimen datan hyödyntäminen palvelujen kaupallistamisessa on seuraava askeleemme, toteaa Timo Kyyrö.

Suomessa 3D kiinteistönmuodostamisen säädösmuutokset tulivat voimaan 1.8.2018, jotka tarkoittavat, että 3D kiinteistöjä voi syntyä vain asemakaava-alueille. Lisäksi tonttien osalta edellytetään sitovaa kolmiulotteista tonttijakoa. 3D kiinteistönmuodostamisen käyttöönottoprojekti on laatinut ammattilaisten käyttöön 3D-käsikirjan. (Lisätietoa Maanmittauslaitokselta) Espoon kaupunki on toteuttanut 3D-Espoo kuvauksen fyysisestä kaupungista, mukana ovat rakennusten, maanpinnan ja vesistöjen lisäksi niin kaupungin kaavoitustiedot, liikenneväylät, maalämpökaivot kuin lyhtypylväätkin. (Espoon 3D-dataa saa nyt avoimesta rajapinnasta) Espoo näkee pelimaailman tulevan osaksi kaupunkien 3D malleja. UC4D käyttää jo tällä hetkellä kansainvälistä Unreal Engine pelimoottoria kaupunki ja tehdasalueille kaavailtujen projektien visualisointiin. Kyyrö kertoo, että valitsimme Unreal Engine pelimoottorin sen monipuolisuuden takia, ja koska se on maailmanlaajuinen kaupallinen toimija, joka ylläpitää palvelua.

3D tehdasmallien hyödyntäminen pelillistetyssä työturvallisuuskoulutuksessa on oivallinen tapa simuloida ja harjoitella vaaratilanteita, toteaa Timo Kyyrö.

FinEstBayArea:n kanssa on tehty yhteistyötä ja heille on toteutettu Tallinnaan johtavan reitin visualisointi. Esille on noussut pelillistäminen ja sen hyödyntäminen järkevällä tavalla, esimerkiksi visuaaliset ohjeet laitteiden sijainnin ja korjauksen apuvälineeksi. Olemme toteuttaneet mm. kaupunkien jätealtaiden toimintojen visualisointia myynnin apuvälineeksi. Tällaisella 3D mallintamista voidaan hyödyntää teollisuuden tukipalveluissa, joissa voidaan näyttää asioita tarvittaessa eri tilanteissa ja koulutuksissa reaaliaikaisesti 3D mallinuksella, toteaa Ville Lundberg. Lisäksi olemme toteuttaneet tällä hetkellä mm. lastentarhojen visualisointeja, joissa pystytään näkemään lopputulos ennen rakennusprojektin aloittamista. Tontin alueella voi kävellä virtuaalisesti ja miettiä piha ja liikenneratkaisuja etukäteen. Ville Lundberg kuvailee, että tuotteiden ja palveluiden myynnin- ja markkinoinnin tukena tällainen 3D mallinnus toimii erittäin hyvin.  Lisäksi messuilla, joissa halutaan tuoda uusinta teknologiaa ja tuotteita esille, virtuaalinen maailma sopii sekä palveluiden että tuotteiden esittelyyn sekä laajempien asuinalueiden tai kerrostalojen esittelyyn, toteaa Timo Kyyrö.

Gamecoast-verkostosta haetaan kumppanuuksia toteuttaa asioita yhdessä ja laajemmin. Pelillisyys on selkeä osa 3D mallinnustyökalua, jossa simulointiympäristössä pyritään tuottamaan esimerkiksi pellillistettyä työturvallisuuspalvelua. Pelillistetyssä työturvallisuuspalvelussa pelaajan/asiakkaan  toiminta perustuu oikea-aikaisuuteen, nopeuteen ja yhteistyöhön, josta saadaan pisteitä. Pelillisyys tulee olemaan keskeinen osa rakennettaessa 3D kaupunkiympäristöjä, jossa simulointiympäristö tarjoaa erilaisia rooleja suorittaa tehtäviä, esimerkiksi voit päättää otatko kaupunginjohtajan roolin, vai oletko esimerkiksi maanmittauksen asiantuntija, oletko kioskinmyyjä tai eskarilainen. Roolien avulla pääset näkemään kaupungin toimintoja ja antamaan toiminnoista palautetta, uusia ehdotuksia ja ideoimaan oman ympäristösi kehittämistä. UC4D ja Mainoskuvaamo Esa Kyyrö tuottavat tulevaisuuden 3D palveluita kaupunkien, yritysten ja valtion toiveisiin pelillisyyttä hyödyntäen.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki