+

Palvelumuotoile tuotteesi, palvelusi tai liikeideasi paremmaksi viiden viikon työpajasarjan avulla – Gamecoast-verkostossa

 

Gamecoast-verkosto järjesti 5 viikon mittaisen työpajasarjan kerran viikossa ”Take Your Product or Service Idea to the Next Level in 5 Weeks”. Gamecost-verkosto tarjosi yrityksille korona-aikana mahdollisuuden osallistua etänä tapahtuvaan työpajasarjaan, jossa tarkoituksena oli saada yrityksille uusia tapoja kehittää omia tuotteitaan, palveluitaan ja omaa liiketoimintaansa. Työpaja toteutettiin Prizztechin ja Frelander Solutions -yrityksen kanssa yhteistyössä.

 

Työpajat onnistuvat myös etänä, kun on aidosti halua kehittää omaa palveluaan tai liikeideaansa, toteaa Noora Frelander.

 

Noora Frelander palvelumuotoilee yrityksiä Frelander Solutions startup -yrityksensä kautta  työpajoilla kehittämään yritysten toimintaa ja valmentaa yrityksiä joukkorahoituksen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Noora Frelander on opiskellut aikaisemmin Satakunnan Ammattikorkeakoulussa Rauman yksikössä palvelumuotoilua ja kansainvälistä kauppaa. Opiskeluaikoina hän lähti mukaan Norded-yritykseen, joka keskittyy yritysten ennakkomarkkinointiin joukkorahoituksella mm. Kickstarterissa ja Indiegogo palveluissa, josta hänellä on esimerkkejä useista menestyneistä joukkorahoituskampanjoista. Hän toimii lisäksi Nordedissa asiakaspalveluvastaavana. Noora Frelander tarjosi myös henkilökohtaista valmennusta yritysten palvelujen muotoilemiseen viiden viikon aikana. Noora Frelander koki, että viiden viikon työpajasarja toi mahdollisuuden kasvattaa myös omaa verkostoaan. Pieni ryhmä mahdollisti nopean reagoinnin uusien sisältöjen tuomiseen työpajoihin. Nooralle jäi mieleen työpajoista esimerkiksi henkilöbrändäämisen merkitys someviestinnässä, josta nousi keskustelua. Noora piti työpajan pientä kokoa antoisana, koska siinä pääsi syvällisemmin palvelemaan yrityksiä.

 

Outi Mykrä Karhukodes Oy:stä osallistui Gamecoastin vetämään ”Take Your Product or Service Idea to the Next Level in 5 weeks”- työpajasarjaan. Karhukodes Oy:ssä (Toptila) Outi Mykrä toimii ammattijärjestäjä, joka on ainoita yrityksiä tällä hetkellä Porissa. Ammattijärjestäjä on järjestämisen asiantuntija, joka yhdessä asiakkaan kanssa luo systemaattisesti järjestystä ja tilaa sekä auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta. Ammattijärjestäjät auttavat erityisesti kodin, toimiston ja varastojen järjestämisessä sekä ajankäytön hallinnassa. Outi Mykrä toivookin, että Porissa ja lähikunnissa myös yritykset ottaisivat rohkeasti yhteyttä ja laittaisivat toimitilansa kuntoon.

 

Outi Mykrä kuvaili, että viiden viikon työpajasarjassa markkinointi ja siihen liittyvä työpaja oli yksi tärkeimmistä työpajan anneista. Toisaalta uutena ajatuksena työpajoista Outi Mykrä koki saaneen prototypioinnin, jota hän piti aikaisemmin pelkästään fyysisen tuotteen prototypiointina. Työpajassa kävi ilmi, että myös digitaalisia palveluita on mahdollista prototypioida ja saada asiakkailta palautetta tuotteen ominaisuuksista ennen varsinaisen tuotteen lanseeraamista. Työpajan yhteydessä pelillisyys nousi yhdeksi teemaksi ja tästä syntyikin uusi tapa ajatella, että myös digitaalinen sovellus toimisi motivointikeinona ns. valmentajana, eli pelillisyys toimisi ammattijärjestäjän apuna. Esimerkkinä prototypiointityöpajassa ideointiin, että henkilö, joka hyödyntää ammattijärjestäjän palveluita, voisi saada uusia haastetehtäviä sovellukseen ja hän kävisi läpi näitä ammattijärjestäjän kanssa fyysisissä tapaamisissa. Lisäksi asiakas voisi saada pisteitä vastaamalla haastetehtäviin uudessa pelillistetyssä ammattijärjestäjäpalvelussaan. Koettiin myös tärkeäksi jakaa onnistuneita kokemuksia muille, mikä mahdollistaisi muiden henkilöiden osallistamisen haasteisiin ja näin saamaan esimerkiksi ilmaisen ammattijärjestäjäkäynnin.

 

Prototypiointipajassa syntyi uusi pelillistetty ammattijärjestäjäproto, toteaa Outi Mykrä.

 

Noora Frelander ja Outi Mykrä totesivatkin yhdessä, että pienen ryhmän etuna oli, että päästiin yhdessä kehittämään yrityksen palveluja syvällisemmin ja toisaalta saatiin luotua upea verkosto. Meistä muodostui jopa ystäviä ja innostimme toisiamme edistämään toistemme liiketoimintaa eteenpäin. Koimme, että yksinyrittäjänä verkostot luovat voimavaran kehittää toimintaansa, uudistaa omia tuotteita ja palveluita, mutta myös kehittää omaa osaamistaan uudelle tasolle. Gamecoast-verkosto mahdollisti etätyöpajasarjan, jossa syntyi jopa uusi proto, pelillistetty ammatinjärjestäjävalmentaja, jatkokehittelyyn.

 

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Frelander Solutions, palvelumuotoilun ja joukkorahoituksen neuvontapalveluista ota yhteyttä: Noora Frelander, noora@frelandersolutions.com

Jos olet laittamassa yritystäsi myyntikuntoon ja haluat säästää omaa aikaasi ammattijärjestäjälle ota yhteyttä: Outi Mykrä, outi@toptila.fi

Gamecoast-verkoston yhteistyö ota yhteyttä:                                                                  Pirita Ihamäki, Gamecoast Network Lead pirita.ihamaki@prizz.fi