Palvelut

Gamecoast Challenges – haastekilpailu

Gamecoastin järjestämä haastekilpailu kerää joukon erilaisia ratkaisuja kunkin haasteen ympärille. Lisäksi kilpailu antaa yritykselle välineitä valita kiinnostavista ratkaisuista parhaimmat. Ongelmanratkaisijoiden ainutlaatuinen yhteisö ja kiinnostava haaste houkuttelee mukaansa erilaisia kehittäjiä sekä asiasta muuten vaan innostuneita. Myös sinä voit löytää itsesi haastekilpailun tiimistä. Tule siis mukaan Gamecoast-haastekilpailuihin innovoimaan!

@gamecoastchallenge

Vitec on pohjoismainen ohjelmistotalo, joka kehittää liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja valikoiduille liiketoiminta-alueille. Vitecillä on useita toimipisteitä Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Terveydenhuoltosektorilla Vitecin tunnetuin tuote on Acute-potilastietojärjestelmä, jota kehittää 50-päinen asiantuntijaorganisaatio Tampereella.

Gaming meets X – Pelillisyystyöpaja kutsuu ratkaisemaan haasteen pelillisyyden tai tekoälyn avulla Ratkaise Vitecin Acute-potilastietojärjestelmän tyytyväisyyskyselyn ja NPS-tulosten konseptointi. Vitec avaa pelillisyystyöpajassa pelialan ja luovan alan yrityksille aidon haasteen, joka

Käytettävyystestauksia

Tunne tuotteesi. Selvitä tuotteesi vahvuudet ja heikkoudet. Loppukäyttäjien suorittamat testitehtävät antavat tietoa tuotteen tai palveluiden käytettävyydestä. Gamecoast -verkosto tarjoaa käytettävyystestauksia, jonka jälkeen yritykset tietävät mitä osa-alueita kehittää ilman, että poistetaan tai heikennetään käyttäjien suosikkitoimintoja. Gamecoast pystyy tuottamaan testin ja tuomaan tuloksena konkreettisia parannusehdotuksia, jotka voit ottaa suoraan toteutukseen.

@gamecoastusertests

Tuotekehitys-työpajoja

Visioi tuotteestasi totta. Kirkasta ajatuksesi uudesta tuotteesta tai palvelusta työpajan avulla. Lopputuloksena on yhteinen visiomme toteutettavasta tuotteesta tai palvelusta. Tarkoituksena on vastata tuotteella tai palvelulla kysymyksiin: mitä halutaan, miksi tehdään ja kuinka toteutetaan?
Tavoitteena on tuote tai palvelu, joka tuottaa käyttäjälle wow-elämyksen, jonka jälkeen hän pääsee flow-tilaan ja kokee double-wow-elämyksen eli yllätyksen tuotteen tai palvelun kanssa. Palvelun tai tuotteen koettuaan käyttäjä saa jälkihehkun eli glow-tunteen. Käyttäjä voi halutessaan jakaa tämän kokemuksen ja siten suositella tuotetta tai palvelua muille.

@gamecoastworkshops

Demopajoja

Kokeile tuotettasi. Demo on tuotteen testiversio, jonka tarkoituksena on todentaa ja testata idean sekä käyttöliittymän toimivuutta käytännössä. Demo voidaan toteuttaa paperiversiona tai teknologisena demona, joka toimii osana tuotekehitystä kohti lopputuotetta.

@gamecoastdemotesting

Kansainvälistymispalvelut

Gamecoast-verkosto tarjoaa kansainvälistymispalveluja. Verkosto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin projekteihin ja tuotetestauksiin mm. Euroopassa ja Aasiassa. Tulossa lisää!

@gamecoastinternationalisationservices