+

Miaco Cinema Oy on videotuotannon ammattilainen, joka tuottaa mainosvideoita, esittelyvideoita, dokumentteja,  haastatteluja ja musiikkivideoita. Miaco Cinema visualisoi yrityksesi tarinan ja tuo sen näkyväksi kaikille. Videolla tehdään yritysbrändiä tunnetuksi, ja sen tuli herättää tunteita ja saada katsoja yllättymään, hymyilemään tai innostumaan. Tarinan tulee olla aito ja se eteneekin esimerkiksi kiinnostavien henkilöhahmojen kautta, joihin on helppo asiakkaiden samaistua. Videoiden tapahtumat voivat linkittyä suurempaan teemaan ja toteuttaa organisaation arvoja omaleimaisilla tavoilla. Tarinan yksityiskohdat ja tarinallistetun brändivideon tulisi sisältää kiinnostavia visuaalisesti tai kerronnallisesti toteutettuja yksityiskohtia. Video voi lähteä siitä mitä olemme tällä hetkellä, jatkua mitä haluaisimme olla ja mitä tulemme olemaan, eli tarina tulisi herättää katsojassa myös tulevaisuuden näkymiä.

Miaco Cinema visualisoi brändisi tarinan kaikkien katsottavaksi.

Miaco Cinema Oy on perustettu vuonna 2013 Nakkilaan, josta myöhemmin toimipiste siirrettiin Poriin. Miaco Cinema pystyy toteuttamaan videon suunnittelusta lopputuotokseen asti, joskus mukana voi olla myös mainostoimisto tai yrityksen jo olemassa olevat materiaalit hyödynnetään videototeutuksessa. Miaco Cinema on nyt keskittynyt enemmän Somevideo tuotantoon, joka osaltaan erottaa meidät kilpailijoista, vaikkakin toteutamme myös TV-mainoksia, toteaa Antti Kyyrö. Somevideo on ensisijaisesti sosiaalisen median kanaviin suunniteltu video, joka huomioi kunkin kanavan erityispiirteet. Kilpailu katsojien huomiosta somessa on kovaa, siksi somevideot luovat uuden mahdollisuuden erottua muista. Somevideot ovat lyhyitä, ytimekkäitä ja niiden asiasisältö on kiteytettyä ja oivaltavaa.

Somevideo on erinomainen tapa erottautua valtavasta sisältömassasta, kokeile sinäkin toteaa Antti Kyyrö.

Antti Kyyrö haaveilee omasta studiosta. Olisi hienoa, että se olisi heti käytössä kun tarvitsee tehdä studiokuvausta. Kasvutavoitteena on työntekijän palkkaaminen, jolla saisi olla samanlainen tausta kuin itselläni. Työntekijällä pitäisi olla taitoa ottaa kuvaustilainteet haltuun varsinkin kun niissä tilanteissa on paljon ihmisiä, eli olla ihmisläheinen, toteaa Antti Kyyrö. Työntekijän olisi hyvä osata videokuvaus, editointia ja äänipuolta, jopa paremmin kuin minä. Antti Kyyrö toteaakin, että työntekijä olisi parempi kopio itsestäni, sellainen olisi Miaco Cinemalle sopiva työntekijä.

Miaco Cinema tarjoaa kuvauspalveluita Gamecoast-verkostolle. Miaco Cinema on kiinnostunut yhteiskehittämisestä ja uusien palveluiden kehittämisestä, jossa videotuotanto on osana tuotekehitystä. Pelillisyyden Antti Kyyrö näkee esimerkiksi somevideo kampanjoissa tai yritysesittelyissä, jossa pelillisyys otetaan haltuun itse yrityksen esittelyssä.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki