+

Virtuaalihuone yritysvierailun kohtaamispaikkana – Simuloitu läsnäolo tuo yhteenkuuluvuutta

Yritysvierailun voi järjestää myös Gluen virtuaalisella tapaamisalustalla, kun nyt korona-aikana fyysiset tapaamiset ovat vähentyneet ja virtuaaliset kohtaamiset ovat taas lisääntyneet. Oli luontevaa testata, miten Glue-virtuaalihuone taipuu yritysvierailun tilana. Virtuaalihuone valmisteltiin videoesittelyn ja muutamien yrityskalvojen avulla etukäteen valmiiksi Elinarin yritysvierailua varten. Elinar halusi kokeilla yritysvierailun järjestämistä opiskelijoille virtuaalihuoneessa ja mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen opiskelijoiden kohtaamisessa.

”Elinar kokee tärkeänä pitää yhteyttä opiskelijoihin ja olla helposti lähestyttävä ohjelmistotalo, siksi oli luontevaa lähteä kokeilemaan Glue-virtuaalihuonetta kohtaamispaikkana”, toteaa Elinarin markkinointikoordinaattori Milka Peltomäki.

Satakunnan Ammattikorkeakoulun (SAMK) tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijoista kahdeksan ensimmäiseksi ilmoittautunutta pääsi yritysvierailulle tapaamaan Elinaria virtuaalialustalle. Vierailu toteutettiin Satakunnan kauppakamarin Explore WORK! -konseptilla, joka keskittyy vuorovaikutteisiin ja osallistaviin kohtaamisiin yritysten toivomien kohderyhmien kanssa. Ennen yritysvierailua opiskelijat tutustuivat ja opettelivat virtuaalihuoneen toimintaa Satakunnan Kauppakamarin Explore WORK! -hankkeen koordinaattori Noora Finnen johdolla. Opiskelijat osallistuivat Gluen virtuaaliselle tapaamisalustalle omilla koneillaan ja tekivät yhdessä tehtäviä virtuaalihuoneessa. Finne kertoo, että ennakointi on tärkeä osa yritysvierailun järjestämistä virtuaalihuoneessa. Opiskelijat suhtautuivat ennakkotehtävään positiivisesti. ”Ennakkotehtävä antaa valmiudet ja asettaa odotukset tapaamista varten.” Opiskelijat kokivat mielekkäänä kohtaamisen virtuaalisella alustalla ja kynnys esimerkiksi puhua kaikkien edessä oli huomattavasti pienempi. He nostivat esiin ehdotuksia, kuten virtuaalimaailmassa toteutettavia yhteistyötehtäviä ja pelillisten ominaisuuksien yhdistäminen tehtäviin.

Virtuaalihuonekokeilu toimi hyvänä alustana hankeyhteistyölle

Satakunnan Kauppakamarin Explore WORK! -hanke ja Prizztechin vetämä Satakunnan Pelillisyysverkosto -hanke tuottivat yritysvierailukokeilun yhteistyössä. Elinar yritykselle oli helppoa lähteä kokeiluun mukaan, koska he jo osallistuvat molempien hankkeiden toimintaan. Kokeiluun osallistui myös Satakunnassa startanneen yritysten kansainvälisyyttä ja osaaja houkuttelua edistävän Talent Boostin edustaja.

”Glue-virtuaalimaailma toimii osaajien ja yritysten kohtaamispaikkana myös kansainvälisesti. Ympäristö mahdollistaa vaivattoman ja aidon vuorovaikutuksen”, Talent Hub Manager Pauliina Harrivaara totesi.

”Gamecoast-verkosto haluaa olla innovatiivinen toteuttaja, luoda mahdollisuuksia yritysten kohtaamiseen, tuottaa uusia yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja ottaa käyttöön uusia välineitä ja näin toteuttaa uutta kokeilukulttuuria”, kertoo Pirita Ihamäki International Business Development Manager Robocoast DIH ja Gamecoast-verkoston vetäjä.

Glue-virtuaalinen tapaamisalusta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa aitoja kohtaamisia virtuaaliympäristössä, jossa osallistujien on oltava läsnä. Glue-virtuaalisen tapaamisalustan toteuttaja Glue Collaboration Jani Leskinen toteaa, että on ollut hienoa seurata Gamecoast-verkoston toteuttamia kokeiluja Glue-virtuaalisella tapaamisalustalla. Virtuaalisen tapaamisalustan kokeilut tuovat uutta tietoa käyttäjäkokemuksesta, minkä vuoksi aiheesta toteutetaan myös tutkimusta Prizztechin Pirita Ihamäen ja Turun yliopiston Pori Laboratory of Playn Katriina Heljakan johdolla.

”Virtuaalihuoneeseen on helposti tuotavissa leikillisyys osaksi uusien konseptien kehittämistä”, Heljakka toteaa.

”Kokeilukulttuuria ja simuloituja kohtaamisia on vielä luvassa jatkossakin”, kertoo Ihamäki innoissaan.