+

Kuva IGDA Satakunnan vapaaehtoisia: vasemmalta Ville Niemi, Kati Fager, Mikko Lasonen, Tatu-Pekka Saarinen, Karoliina Aho, Janne Riikilä, Mikko Vahtera.

IGDA (International Game Developers Association) on pelialan verkosto, joka on lähtöisin Yhdysvalloista. Suomen osasto IGDA Finland ry on tosi aktiivinen IGDA: 13 paikkakunnalla on paikallinen hubi, jäseniä on lähes 1500 ja toiminta tavoittaa vielä paljon useampia.  Me tarjotaan pelialan ammattilaisille ja harrastajille sekä pelialasta kiinnostuneille kohtaamispaikkoja, kertoo Kati Fager. IGDA Satakunta on keskittynyt tapahtumien järjestämiseen, jossa käydään läpi pelialan ajankohtaisia asioita. Kati Fager toimii IGDA Satakunta verkoston vetäjänä. Igda Satakunta on perustettu vuonna 2016 Porissa.

IGDA Satakunta on osa Suomen 13 paikallisesta pelialan hubista

IGDA Finlandin lisäksi Suomessa myös muita pelialan järjestöjä. Neogames – Hub of the Finnish Game Industry on niin sanottu kattojärjestö pelialla ja sen alla toimii paljon paikallisia järjestöjä. Neogames on jäsenpohjainen, voittoa tavoittelematon pelialan yhdistys. Neogames tukee suomalaisen peliteollisuuden kasvua ja kehitystä tarkoituksenaan yhdistää pelialan eri sektorien toimijat ja ajaa heidän yhteisiä etujaan. (Neogames.fi). Suomen Pelinkehittäjät RY on Suomen pelinkehittäjäyritysten yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on toimia suomalaisten peliyhtiöiden yhteistyöelimenä, toiminnan edistäjänä ja edunvalvojana. (pelinkehittajat.fi). Game Makers of Finland on pelialan ammattiliitto, joka toimii Tietotekniikan alan ammattiyhdistyksen eli Tietoala ry:n yhteydessä. Näihin toimijoihin verraten IGDA:n rooli on tukea pelialla toimivien ihmisten ammatillista kehitystä ja luoda yhteisöä, jossa saadaan vertaistukea toisilta, ja kaikilla on hyvä olla.

IGDA Satakunnalla on Facebook-ryhmässään jäseniä noin 150 ja postituslistalla melkein saman verran, toteaa Kati Fager. Aktiivisia ihmisiä toiminnassa on 30-50, lisäksi tällä hetkellä vapaaehtoinen noin 7 hengen tiimi, joka järjestää tapahtumia, kertoo Kati Fager. Kati Fager kuvailee, että he haluavat luoda kohtaamispaikkoja pelialan yrityksille ja mahdollistaa yritysten verkostoitumisen tapahtumissa. Näin yritykset tietävät toisten yritysten osaamisesta ja lisäksi työvoimasta, jota on tarjolla. Tarkoituksena on myös edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, toteaa Kati Fager. Hänen mielestään he voisivat myös tehdä yhteistyötä erilaisissa tapahtumissa, jotka linkittyvät heidän omiin tarpeisiin. Pelialan yritykset voisivat tulla esittelemään omia tuotteitaan muissakin tapahtumissa, koska pelialan yritykset tekevät myös pelillisiä sovelluksia muille toimialoille esimerkiksi hyvinvointiin. Eri alojen törmäyttäminen nähdään myös hedelmällisenä yhtymäkohtana, toteaa Kati Fager.

IGDA Satakunta toteuttaa pelialan osaajille tapahtumia ja kohtaamispaikkoja verkostoitua

Kati Fager näkeekin, että IGDA Satakunnassa keskitytään pelialan kehittämiseen, kun taas Gamecoast-verkostossa tarkoituksena on tuoda pelillisiä elementtejä eri toimialojen tarpeisiin esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin. Gamecoast-verkostossa yritykset kehittävät omiin tuotteisiinsa pelillisiä elementtejä ja yhteiskehittävät uusia tuotteita. Tällä tavalla ne myös tukevat toisiaan  eivätkä ole toistensa kilpailijoita vaan enemmänkin yhteistyökumppaneita. Kati Fager toivottaa Gamecoast-verkoston yritykset tervetulleiksi IGDA Satakunnan tapahtumiin, joista saa tietoa IGDA Satakunnan facebook-ryhmästä. IGDA Satakunnassa nähdään, että tulevaisuudessa pelialaa tukevat yritykset voisivat toimia myös kummiyrityksinä esimerkiksi sponsoroimalla tapahtumia. Tällöin tapahtumien sisältöä voitaisiin kehittää tuomalla mm. kansainvälisiä pelialan yrittäjiä ja tutkijoita tapahtumiin puhujiksi. Gamecoast-yritykset voisivat myös auttaa IGDA Satakunnan järjestämien tapahtumien tuottamisessa järjestämällä uutta sisältöä tapahtumiin. Kati Fager pohtiikin, että yhteisesti järjestettävien tapahtumien avulla saisimme Helsingistä isoja pelialan yrityksiä puhujiksi Satakuntaan. Hän toivoo, että Satakunnan IGDA on myös muille Suomessa toimiville IGDA hubeille tuttu ja yhteistyötä lisätään valtakunnallisesti. Toivon, että IGDA Satakunnan toiminta jatkuu aktiivisena ja meille tulisi uusia jäseniä, jotka ottaisivat vapaaehtoisesti vastuuta toteuttaa Igda Satakunnan toimintaa. IGDA Satakunta mahdollistaa verkostoitumisen kansallisesti ja kansainvälisestikin ja Kati Fager toivookin, että viiden vuoden päästä IGDA olisi vakiinnuttanut toimintansa täällä Satakunnassa. IGDA Satakunnan ja Gamecoast-verkosto toimivat jatkossakin yhteistyössä edistäen pelialan ja pelillisyyden kehittymistä Satakunnassa.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki