+

Idearäätälit Oy  on perustettu vuonna 1994 viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Idearäätäleiden palvelutarjontaan kuuluvat markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, siksi asiakkaiden toimintaympäristön ymmärtäminen mahdollistaa uusien ideoiden ja toimintamallien jopa kulttuurin kehittämisen. Sari Toivonen pitää Idearäätäleiden vahvuutena rohkeutta ja ennakkoluulotonta otetta. Idearäätälit ovat toimineet niin kunnanpuolella kuin yrityspuolellakin strategisena kumppanina. Idearäätäli osallistui Ruskon kunnan strategiaprosessiin, brändiuudistukseen ja kunnan verkkosivujen toteutukseen. Kehittämismenetelmänä käytettiin palvelumuotoilua, jolla tehostettiin kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutusta.  Palvelumuotoilu on antoisa lähestymistapa niin yrityksille, julkiselle sektorille kuin voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, koska se antaa loogisen toimintamallin ja yhdistää poikkeuksellisen kiinteällä ja toimivalla tavalla asiakkaan liiketoiminnan ja organisaation tavoitteet, toteaa Sari Toivonen.

Uudesta teknologiasta innostavaa haastetta ja räätälöityjä palvelutuotteita.

Idearäätälit hakee ratkaisukeskeisesti asiakkaan kanssa ongelmaan parhaan toteutuksen. Sari Toivonen pitää tärkeänä olla ajanhermoilla ja tutustua uusiin tapoihin toteuttaa liiketoimintastrategioita ja  markkinointisuunnitelmia. Palvelumuotoilu on melko uusi tapa parantaa asiakkaan kohtaamista vaikkapa verkkosivuilla. Sari Toivonen on kirjoittanut palvelumuotoilusta virtuaalisen kirjan. Palvelumuotoilussa keskeistä on syvällinen ymmärrys asiakkaiden ja ihmisten tarpeista, arvoista ja toiminnan todellisista motiiveista. Sari Toivonen korostaa, että on tärkeää havainnoida ja tutkia kohdeorganisaation henkilökuntaa ja asiakkaita ymmärtääkseen heitä ja nostettava heidän tarpeensa suunnittelun keskiöön. Palvelumuotoilu auttaa kohdistamaan yrityksen sisäisiä prosesseja asiakkaan tarpeiden ja hänelle arvoa tuottavien toimenpiteiden ympärille. Sari Toivonen kertookin, että on käyttänyt aina palvelumuotoilun menetelmiä business model canvasista innovaatiopyörään asiakkaan tarpeiden mukaan mm. Satakunnan ELY-keskukselle on toteutettu muutama pilotti. Sari Toivonen toteaakin, että on tärkeää ihmisten ymmärtävän erilaisten menetelmien hyödyntäminen vaikkapa viestinnän kehittämisen työkaluna.

Palvelumuotoilun ytimenä on tuottaa lisäarvoa palvelun käyttäjälle, toteaa Sari Toivonen.

Idearäätälit ovat saaneet olla mukana tekemässä Ruskon kunnan, Säkylän kunnan, Eurajoen kunnan, Rauman kaupungin ja Porin kaupungin kanssa erilaisia strategiatyökaluja, konsultointia ja viestintää. Asiakasyrityksiä on löytynyt myös liitoista, esimerkiksi Sydänliitto, jolle Idearäätälit toteuttivat Verkkopuntari 2.0 yksilövalmennuksen virtuaalikirjan ja valmennusalustan suunnittelun. Palvelumuotoilun ja viestinnän kehittäminen valmennuskonseptiin ja verkkopalveluun olivat keskeinen työ Sydänliiton Verkkopuntarissa. Sari Toivonen näkeekin, että Idearäätälit ovat tuottaneet monipuolisesti yrityksille liiketoiminnan kasvattamiseen markkinoinnin- ja viestinnän toimenpiteitä jopa strategian työkaluja ja koulutusta, siksi haasteisiin lähdetään aina asiakas edellä uusia ideoita kehittäen. Innovaatiot syntyvät innostuneisuudesta, uuden teknologian hyödyntämisestä sekä asiakastarpeen ymmärtämisestä, siksi Idearäätälit ottavatkin haasteet aina vastaan innostuneella otteella uusia ratkaisuja kehittäen. Auramaa-Yhtiölle ja Kaukokiidolle on toteutettu henkilöstölehteä jo vuodesta 2012 lähtien. Auramaa-Yhtiö toimii 13 paikkakunnalla ja työntekijöitä on 500, jolloin sisäinen tiedottaminen on nähty yhtenä keskeisenä kehityskohteena.  Auramaa-Yhtiölle on toteutettu Intranet palvelukokonaisuus, uudistus lähti sisäisestä tarpeesta. Idearäätälit olivat luonteva kumppani Auramaa-Yhtiölle, joka oli jo pitkään toiminut heidän viestintäkumppaninaan. Pitkäikäiset asiakassuhteet ja aito ymmärtäminen ovat Idearäätäleiden vahvuus, tuottamalla asiakkailleen juuri heidän haluamaansa sisältöä.

Pelillistäminen tuo uusia ajatuksia Idearäätäleiden palvelutarjontaan, toteaa Sari Toivonen.

Idearäätälit ovat mukana Gamecoast-verkostossa hyödyntäen pelillisyyttä asiakkaiden palveluiden kehittämisessä, esimerkkinä yhdelle liikuntapalveluita tuottavalle yritykselle toteutetaan pelillistetty liiketoimintastrategia. Gamecoast-verkostossa Idearäätälit tarjoavat kumppanuutta yhteiskehittää uusia tuotteita asiakasyritysten tarpeisiin. Idearäätälit hakevat Gamecoast-verkostosta uusia kumppanuuksia toteuttaa mielenkiintoisia projekteja yhteistyössä innostavalla otteella.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki