+

Harri Messo on perustanut Botteja Oy vuonna 2018. Harri Messo on aikaisemmin toiminut digikonsulttina eri teollisuusyrityksissä, jossa ydinprosessien tehostaminen ovat olleet hänen keskeisiä työtehtäviään. Bottejan syntyyn johti mielenkiintoisten projektien parissa työskentely ja pian Harri Messo totesikin, että konsultin rooli ei ollut enää oikea tapa toimia vaan oli perustettava yritys eli Botteja. Botteja tuottaa ohjelmistoratkaisuja teollisuusyritysten prosessien tehostamiseen hyödyntäen uusia teknologioita mm chatbotteja työn tehostamisessa. Botteja auttaa niin pieniä starup-yrityksiä kuin suuria teollisuustoimijoita digitaalisoimaan prosessejaan. Yritysten prosessien tehostaminen lähtee kuitenkin aina asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeesta, siksi on tärkeätä tehdä prosessista evaluointi. Evaluoinnin jälkeen neuvotellaan yrityksen kanssa ratkaisuvaihtoehdoista, toteaa Harri Messo.

Työn tehostaminen vaatii datan, teknologian ja uusien työtapojen omaksumista  chatbotteja hyödyntäen, toteaa Harri Messo.

Chatbotteja ei ole hyödynnetty tarpeeksi ja niiden potentiaalia ei vielä ole ymmärretty, siksi liiketoiminnalle on tilausta, toteaa Harri Messo. Chatbotilla tarjotaan käyttöliittymä, jonka taustalla on tekoälyä (AI, Artificial Intelligence), koneoppimista ja NLP:tä (natural language processing):tä. Tekoäly voidaan määritellä siten, että sillä yritetään saada tietokoneet ymmärtämään ihmisen älykkyyttä ja jäljittelemään ihmismäisiä kognitiivisia toimintoja, kuten oppimista ja ongelmanratkaisua (Yin ym., 2018). Älykkäiden ja hybridi-chatbottien toiminnassa toimii tekoäly. Lisäksi hybridi-chatbotit voivat käyttää koneoppimista, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä, että chatbot oppii koko ajan lisää ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sebag (2014) kertoo, että koneoppimista pidettiin tekoälyn pohjana jo ennen tekoäly-termiä. Koneoppimista voidaan hyödyntää aina verkkohausta erilaisiin sosiaalisen median suosittelujärjestelmiin, joita voidaan käyttää yritysten markkinoinnin ja myynnin tukemisessa. Koneoppimisen järjestelmiä käytetään kohteiden tunnistamiseen, puheen muuttamiseen tekstiksi, personoimaan käyttäjille uutisia, viestejä tai tuotteita, joista asiakas voisi olla kiinnostunut. (Lohi, 2018) Älykäs chatbot tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kirjoittaa haluamansa kysymykset ja vastaukset. Älykäs chatbot tulkitsee ja ymmärtää keskustelua, ja pystyy kommunikoimaan käyttäjän kanssa. Vastausvaihtoehdot ovat kuitenkin yleensä valmiiksi kirjoitettuja. Hybridi-chatbotit ovat astetta taitavampia kuin älykkäät chatbotit. Hybridi-chatbotit osaavat tulkita vapaata tekstiä ja tekoäly tarjoaa mahdollisuuden sujuvampaan vuorovaikutukseen käyttäjän ja chatbotin välillä. Botteja Oy tuottaa esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa, jossa botti voi olla työkaluina työpöydällä ja työntekijä voi halutessaan käynnistää datankäsittelyprosessin. NPL:n hyödyntäminen Chatboteissa merkitsee sitä, että analysoidaan ihmisten luonnollista kieltä kerätyn teksti- ja puhedatan pohjalta. Näin chatoboteista tulee älykkäämpiä ja ne voivat toimia työntekijöiden avustajina.

Chatbot ongelman ratkaisijana

Uusia teknologioita voidaan hyödyntää kun ymmärretään koko prosessin kulku. Prosessissa voidaan hyödyntää chatbotteja ja luoda täysin uudenlaisia ratkaisuja tuomalla uutta teknologiaa järjestelmiin. Chatbotin lyömätön etu ihmiseen verrattuna on sen kyky oppia ja muistaa. Chatbot oppii jokaisesta käydystä keskustelusta sekä sinusta että työtehtävistäsi ja työhistoriastasi ja samalla myös muista kaltaisistasi ihmisistä. Näin chatbot tietää ensi kerralla, minkälaisia asioita käsittelitte viimeksi tai mihin asiakokonaisuuteen olet aiemmin hakenut tietoa. Harri Messo kertoo hyvänä esimerkkinä uusyrityskeskukset, joissa asiakaspalvelija käy aina samat kysymykset läpi yrityksen perustamista harkitsevien henkilöiden kanssa, joita ovat: minkälaisia yritysmuotoja on, mistä voidaan saada rahoitusta yrityksen perustamiseen, ketkä ovat minun keskeiset asiakkaani ja mistä yritykseni liikevaihto koostuu. Näiden perusasioiden läpi käymiseen neuvonnassa chatbot olisi juuri tarpeellinen, toteaa Harri Messo. Me ollaan toteutettu tällaisia chatpotteja eli ennen kuin sovitaan neuvojalle aika nämä kysymykset on jo käyty chatbotin kanssa läpi.  Tiedot on lähetetty yrityksen perustajalle ja asiakasneuvojalle. Esimerkiksi chatbot osaa neuvoa yrityksen perustamisen alkuvaiheen neuvontapalveluun liittyviä perusasioita ja samalla hän voi esitellä tarpeiden mukaan jopa vapaina olevia toimitiloja. Tällainen palvelu sopii alalle kuin alalle asiakaspalvelijan tueksi. Meidän chatbottimme eroaa kilpailijoista siinä, että ne on rakennettu ongelmalähtöisesti ja niihin on tehty hyvin tarkat toimintamallit sekä niillä on tehostettu asiakaspalvelujen toimintaa kyselyiden avulla, esimerkiksi miten asiakas haluaa, että heihin ollaan yhteydessä: sähköpostilla, puhelimella vai WhatsApp-viestillä tai jotenkin muuten. Asiakas kuittaa laittamalla rastin ruutuun, eikä hänen tarvitse turhaan jonotella, jos kaikki asiakaspalvelijat ovat varattuja. Lisäksi meillä on hyvät rajapintaratkaisut ja integroitavat valmiit ratkaisumallit helposti siirrettävissä erilaisiin järjestelmiin, toteaa Harri Messo.

Chatbotin lyömätön etu ihmiseen verrattuna on sen kyky oppia ja muistaa.

Pelillistä rekrytointiprosessisi – RekrytointiChatbotin avulla

Miksi et lähtisi toteuttamaan pellistettyä rekrytointiprosessista, joka palvelisi yritystäsi paremmin ja samalla myös hakijaa. Hakija löytää sivustoltasi työpaikkailmoituksen ja klikkaa ilmoitusta. Chatbot aloittaa dialogin hakijaan kanssa, oletko kiinnostunut jostakin tietystä työpaikasta ja pyytää hakijan vastaavan muutamiin kysymyksiin työpaikkaan liittyen. Kysymyksiin vastataan nopeasti ja helposti valintojen kautta, samalla luodaan työhakijaprofiili sekä aloitetaan itse hakemuksen muodostaminen.  Hakija saa kyselyn vastauksista pisteitä. Lisäksi hänelle tulee tietoa myös muista hakijoista (tätä työpaikkaa on hakenut tällä hetkellä 10 henkilöä, heistä on karsiutunut tähän mennessä 5, mutta sinä olet vielä jatkossa). Rekrytointiprosessi itsessään on jo kilpailemista työpaikasta, mutta jos se on visuaalisesti toteutettu näyttäväksi ja prosessi itsessään helpottaa rekrytointiprosessia (prosessi on jo itsessään karsinut osan hakijoista ja rekrytointi yritys pääsee keskittymään parhaisiin hakijoihin itse haastattelujen kautta). Lisäksi myös työnhakijat itse näkevät rekrytoinnin etenemisen ja pystyvät paremmin reagoimaan prosessin eri vaiheisiin. Pelillistäminen sopii erittäin hyvin rekrytointiprosessiin ja näin chatbotit helpottavat rekrytointiyrityksen prosessia. Varsinkin kun rekrytointi on tänä päivänä globaalia, niin tavoitetaan enemmän hakijoita ja myös kansainvälisille työnhakijoille prosessi tulee läpinäkyväksi. Tämä yhtenä esimerkkinä chatbot-sovelluksesta, mitä olemme toteuttaneet toteaa Harri Messo.

Pelillistäminen sopii erittäin hyvin rekrytointiprosessiin ja näin chatbotit helpottavat rekrytointiyrityksen prosessia

Gamecoast verkostosta haetaan yhteistyökumppaneita hyödyntämään jo olemassa olevia chatbottien käyttöliittymiä ja kumppanit voisivat hyödyntää chatbottien keräämää dataa ja  jalostaa niitä omaan liiketoimintaansa. Botteja Oy toteuttaa verkostonsa avulla erilaisia liiketoimintaratkaisuja yritysten ongelmiin, siksi kumppanit ja alihankinta yritykset ovat tärkeitä. Yritys  haluaa kasvaa ja vakiinnuttaa paikkansa chatbotohjelmisrobotiikka-palveluiden tarjoajana sekä kasvattaa liiketoimintaa ja palkata lisää henkilökuntaa tulevaisuudessa. Harri Messo näkeekin pelillistämisen olevan yksi keskeinen osa chatbottien käyttöliittymäsuunnittelua.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki