+

Vuonna 2017 perustettu Hubble tuottaa räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja ja uutena välineenä työkalupakkiin tulevat tekoälyratkaisut, toteaa Jani Nurmi. Hubble tuottaa inhimillistä teknologiaa, eikä pakene teknologian taakse tuottaessaan ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Teknologia on Hubblelle väline, mm. tekoälyratkaisuilla helpotetaan asiakkaan toimintaa monin eri tavoin. Esimerkiksi kun ihmiset valvovat automatisoituja linjoja, voivat he ensivaiheessa hyödyntää tekoälyä oman päätöksenteon tukena. Jani Nurmi kuvailee, että koko tiimi käy tutustumassa asiakkaan luona ja analysoi tarkasti minkälaisia ratkaisuja kannattaisi kokeilla ja toteuttaa. Tämä prosessi käydään asiakkaan kanssa tarkasti läpi, jotta asiakkaalle ei jää epäselvyyttä mitä ollaan toteuttamassa. Tämä on sitä Hubblen tuottamaa asiakaspalvelua, toteaa Jani Nurmi. Tärkeää on tutustua ihmisiin, joiden kanssa työskennellään eli ei teknologia vaan ihmiset edellä.

Hubble haluaa kasvaa maltillisesti – tuottaen erityisosaamista teollisuuden tarpeisiin

Hubble on jo koonnut vahvan ydin tiiminsä, ja tiimillä on 8-12-vuoden kokemus erilaisista koodaustehtävistä. Jani Nurmi kuvailee, että tiimi koostuu senioriosaajista, jotka on jo uitettu syvässä päässä aikaisemmissa työtehtävissä. Erityisosaamista löytyy eri teknologioista ja senioriosaajamme mahdollistavat vaikeidenkin ratkaisujen toteutuksen. Hubble haluaa kasvaa osaamisen kautta, tuottaen räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille. Kasvu on hallittua ja kasvun myötä voidaan palkata tulevaisuudessa lisää työntekijöitä kehittämään uusia ohjelmistoratkaisuja, maalailee Jani Nurmi. Tekoälyratkaisuja tulisi kokeilla laaja-alaisesti, jotta niistä löydetään yrityksiin todellista hyötyä. Hubble toivoo asiakkaiden lähtevän kokeilemaan tekoälyratkaisuja matalalla kynnyksellä, jotta yrityksen oma osaaminen kasvaa uudenlaisten sisäisten tai ulkoisten palvelujen tuottamisessa. Hubble on ottanut haltuun kokeilukulttuurin ja haastaakin asiakasyrityksiä kokeilemaan, jotta saavutetaan tehokkaampia ratkaisuja liiketoiminnan kasvattamiseksi. Hubble nostaa esille asiakuudet ennen projekteja. Esimerkiksi Puustellille tehtiin ensin pieni mobiilisovellus tuotannon tarpeisiin. Toisena Puustellille toteutettiin sovellus asennustiimien työskentelyn tehostamiseksi ja kolmantena kehitetään heidän asiakaspalveluportaaliaan. Puustelli uskalsi lähteä kokeilemaan yhteistyötä ensin pienemmän mobiilisovellus-ratkaisun kautta, joka on johtanut pitkäaikaiseksi asiakassuhteeksi, toteaa Jani Nurmi.

Hubble haluaa olla tekoälyratkaisuilla kokeilukulttuurin edelläkävijä

Hubble näkee positiivisena Prizztechin kanssa tehtävän yhteistyön, jossa Prizztech on yhdistänyt potentiaalisten asiakkaiden kanssa tapaamisia mm. MatchIndustry-tapahtumassa. Jani Nurmi, kertoo juuri tavanneensa potentiaalisen asiakkaan, jonka tapasi ensimmäisen kerran MatchIndustry -tapahtumassa. Gamecoast-verkostossa Hubble voi tuottaa pelillisiin sovelluksiin ja pelien taustajärjestelmiin tekoälyratkaisuja. Hubble hallitsee monenlaista teknologiaa, siksi yrityksemme on helppo olla mukana erilaisissa projekteissa toteuttamassa pelillisiäkin palveluita, toteaa Jani Nurmi.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki