+

Gamecoast-verkoston tehtävänä ja etenemismallina on yhdistää pelillisyys ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet vakiintuneisiin toimialoihin, kuten teollisuuteen ja palvelutoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pelillisten elementtien hyödyntämistä teollisuudessa, jossa pelillistämistä voidaan käyttää vaikkapa työvoiman osaamisen kehittämiseen, työturvallisuuden edistämiseen, perehdyttämiseen tai asiakkaiden koulutukseen.

Oivalluksia toiminnan ja organisaatiokulttuurin tehostamiseksi
Gamecoast-verkostossa yhteistyö Kumppanian kanssa lähti liikkeelle tarpeesta, jossa Satakunnan pelillisyysverkosto -hanke tarvitsi verkkosivuston. Gamecoast-sivuston tehtävänä on tehdä näkyväksi Satakunnan peli- ja luovan alan osaajien verkosto, modernin teknologian yritykset sekä oppilaitos- ja yliopistoyhteistyö luomalla puitteet yhteistoiminnalliseen kehittämiseen. Kumppania puolestaan on hyvin verkostoitunut viestintätoimisto, jonka tavoitteena on oivaltaa, miten asiakkaiden kanssa tehdään elämästä parempaa.

Gamecoast-verkkosivuston toteutus lähti liikkeelle yhteistyössä Kumppanian kanssa. Kuten Kumppanian Nina Toivola toteaa, oivalsimme yhdessä, miten Gamecoast voi verkkosivujen avulla tehostaa toimintaansa. Kumppania on itse viime vuosina panostanut voimakkaasti kannattavuuden kehittämiseen, kasvuun, tuotekehitykseen ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen. Yrityksen liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 80 prosenttia, joten kykyä tehostamiseen löytyy.

Verkostosta apua pelilliseen viestintään?
Nina Toivola näkee, että heille Gamecoast-verkosto tarjoaa verkostokumppaneita organisaatiokulttuurin rakennusaineiden kehittämiseen pelillisin keinoin. Tämä tulee esille esimerkiksi työpäiväkokemuksen kehittämisen ja vaikuttamisen mekanismien sekä motivoivan viestinnän rakentamisen kautta.

Kumppania antaa asiakkaansa pelillisen tarinan näkyväksi
Gamecoast-verkkosivuston toteuttaminen johti Kumppanian kanssa yhteistoiminnalliseen kehittämiseen. Nina Toivolan kanssa ideoimme jännitystä ja tarinallisuutta visualisoimalla yhteinen tekeminen pelillisyystyöpajaksi Gaming Meets X-tapahtuman yhteyteen. Kumppania tarjosi asiakkailleen mahdollisuutta esittää pelillisyyshaaste Gamecoast-verkoston työpajan ratkaistavaksi. Työpajassa julkaistaan Vitec Sofware Groupin laatima haaste ACUTE-potilastietojärjestelmän tarpeisiin. Haasteen voivat tapahtumassa ottaa vastaan peli- ja luovan alan sekä modernin teknologia-alan yritykset esittääkseen kilpailuun oman ratkaisunsa. Vitec valitsee ratkaisuehdotusten joukosta kolme toimijaa, joiden kanssa he neuvottelevat mahdollisesta jatkosta pelillisyysidean toteuttamiseksi. Lue haasteesta tarkemmin täällä.

Mikä on sinun pelillinen stoorisi Gamecoast-verkostossa?

Mikä on sinun pelillinen stoorisi Gamecoast-verkostossa?
Kuten peleissä annetaan erilaisia palkintoja, tähtiä tai vaikka kahvipapuja, kuten Kumppanian omassa arjessa, myös Kumppania antaa Gamecoast-verkostossa asiakkaansa pelillisen tarinan näkyväksi. Kumppania kysyykin nyt muilta verkoston jäseniltä: Mikä on sinun pelillinen stoorisi Gamecoast-verkostossa?

Kirjoittanut Pirita Ihamäki