+

Robocoast-verkoston yhteyteen on kasvanut Gamecoast-verkosto, joka vahvistaa Robocoast ekosysteemin toimintaa. Satakunnan pelillisyysverkosto -hanke on brändännyt Gamecoast-verkosto nimen edistääkseen yhteyksiä kansainvälisten verkostojen kanssa. Satakunnan pelillisyysverkosto -hanke on ollut aktiivinen viestinnässään ja yhteistyö rahoittajan, ELY-keskuksen, kanssa on onnistunut. Satakunnan ELY-keskuksessa nähdään, että on tärkeätä saada yritykset kehittämään toimintaansa ja hyödyntämään pelillisyyttä omassa liiketoiminnassaan, mahdollisuuksia on todella paljon. Hanke mahdollistaa myös yritysten verkottumisen keskenään, toteaa kehittämäispäällikkö Anne Jortikka ELY:sta. ELY-keskus toimii hankkeen rahoittajana ja tukee maakunnassa eri osapuolten välistä yhteistyötä toimien niin sanotusti verkonkutojana sekä alueellisen hanketoiminnan kehittäjänä.

Pelillisyyden avulla voidaan tehdä asioita uudella tavalla ja se voi mahdollistaa usein myös asiakasystävällisemmän tavan tuottaa palveluita, toteaa Anne Jortikka. Anne Jortikka pohtii, että pelillisyys sopii toimialaan kuin toimialaan, ja siksi Satakunnan pelillisyysverkosto-hankkeen pitää verkostoitua laajasti. Anne Jortikka näkee hankkeiden välisen yhteistyön tärkeänä. Hankkeet voivat järjestää yhteisiä asiakastilaisuuksia yhdistellen poikkitieteellisesti eri teemoja esim. pelillisyyttä ja robotiikkaa. Satakunnan alueen yrityspalvelutoimijat on hyvä pitää myös tietoisina siitä, mitä mahdollisuuksia hankkeen kautta on tarjolla. Pelillisyys teemana on uutta ja siksi markkinointiin sekä tiedottamiseen pitää panostaa paljon. Satakunnan pelillisyysverkoston viestintä on ollut esimerkillistä ja Jortikka kehottaa, että Satakunnan pelillisyysverkosto -hankkeen kannattaa pitää edelleen aktiivisesti yhteyttä eri toimijoihin. Yrityksille on hyvä tuoda esille konkreettisia esityksiä ja tuloksia siitä, miten pelillisyyttä on hyödynnetty liiketoiminnassa. Yrityksiin jalkautuminen on paras tapa viedä uutta asiaa eteenpäin. Liikkeelle lähdetään aina asiakkaan tarpeesta, eli mihin ongelmaan/haasteeseen haetaan ratkaisua. Yritysyhteistyö on merkittävä osa Gamecoast-verkoston ja Robocoast-verkoston toimintaa. Verkostojen keskiössä on teollisuusyhteistyö, joka näkyy toteuttamissamme työpajoissa, seminaareissa, demo-pajoissa ja yhteiskehitys-projekteissa.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki