+

Snuup nimi tulee ideasta, että ollaan sellaisia myynnin haistelijoita eli snuuppaajia, nuuhkitaan uusia markkinointikeinoja ja myyntimahdollisuuksia, naurahtaa Tiina Salminen, operatiivinen johtaja Snuupilta. Snuup on perustettu vuonna 2018 ja päätoimialana ovat myynninedistämisen- ja markkinoinnin palvelut. Snuup tarjoaa mm. myynti- ja somevalmennuksia, kontaktointia, markkinointi- ja sisällöntuotantopalveluita ja kotisivujen uudistuksia. Tiina Salminen kuvailee heidän erikoisalaansa olevan markkinakartoitusten toteuttaminen eli tarkoituksena on selvittää kohderyhmän tarpeet ja vastata niihin palvelumuotoilun ja sisällön avulla. Markkinakartoituksen kontaktointivaiheessa saadulla liidillä tarkoitetaan potentiaalista asiakasta, joka on esihaastattelussa ilmaissut tarpeensa yrityksesi palveluihin. Myynnin prosessi käydään läpi yhdessä asiakasyrityksen kanssa, jonka tuloksena on asiakaslähtöisen myynnin valmiudet ja asiakkuuden ylläpitäminen kaupanteon jälkeen.

Markkinointi on yksi keskeinen rooli yritysten arjessa

Markkinointi tukee yrityksen kaikkea toimintaa ja siksi sen rooli on keskeinen. Markkinoinnin tavoitteena on ylläpitää ja aikaansaada kilpailuetua, ylläpitää ja parantaa tuottoa, lisätä tuotteen/palvelun houkuttelevuutta, tukea myyntiä ja kohottaa sen myyntikatetta. Markkinoinnilla ylläpidetään yrityksen näkyvyyttä ja yhtenäistä imagoa yrityksen kaikessa toiminnassa. Yrityksen viestinnän tulee olla yhtenäistä, selkeää ja yrityksen strategian mukaista, myös sisäisesti. Nykypäivänä myös asiakkaat ovat aktiivisia tuottaessaan omaa asiakaskokemustaan, näin heihin voidaan vaikuttaa markkinointiviestinnän keinoilla ja sitouttaa palvelun käyttäjiksi. Snuup nostaa asiakasyritysten digitaalista jalanjälkeä esille tekemällä siitä vahvan ja näkyvän.  Tyypillisesti asiakasyritys haluaa jakaa omaa osaamistaan ja tietotaitoaan, kerätä seuraajia ja kasvattaa verkostoa. Tässä sisällöntuotannon eri työt, kuten bloggaaminen, sopivat erityisen hyvin markkinoinnin keinoksi. Bloggaaminen on kustannustehokas tapa tuottaa päivittyvää sisältöä kotisivuille. Haamukirjoituksella tehtävä bloggaaminen tapahtuu asiantuntijaa haastattelemalla, jolloin blogista tulee asiakasyrityksen näköinen ja kuuloinen. Aiheet tulevat suoraan kohderyhmän tarpeista, sisällöntuotannossa pyritään siis antamaan työkaluja kohderyhmän haasteisiin.

Snuup pienyritysten todellinen kumppani myynninedistäjänä

Snuup erottautuu muista vastaavista toimijoista keskittymällä pienemmän kokoluokan yrityksiin, mutta kasvavana segmenttinä ovat myös keskikokoiset yritykset. Tiina Salminen kuvaa, että aikaisemmin hän on työskennellyt mm. markkinoinnin ja mainonnan myyntineuvottelijana ja silloin jo oivaltanut, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole kokonaisvaltaista kumppania helpottamaan heidän markkinointia ja myyntityötä. Snuupin vahvuutena on budjetin joustavuus, monialainen tietotaito ja halu oppia lisää, toteaa Tiina Salminen. Koska tietotaitoa ja osaamista löytyy monikanavaisesti, varmistetaan asiakkaille kokonaisvaltaisen myynnin- ja markkinoinnin yhteispelin ja toimintojen edistämisen.

Snuupperi, oma digitaalinen työkaverisi

Snuupilla on tulossa uusi palvelu Snuupperi, joka on verkkokauppatyylinen chatbot-palvelu. Snuupperi ehdottaa asiakkaille heidän tarpeisiinsa sopivia palveluita ja on asiakkaan tukena ostopolun alkupään ajan. Pelillisyys sopii hyvin asiakkaan osallistamiseen asiakaspolulla, jossa Snuupperin kaltainen palvelu osaa tulevaisuudessa ehdottaa uusia tuotteita, trendejä ja toisaalta samankaltaisten yrityspäättäjien valintoja sekä pisteyttää päättäjien valintoja sisäiseen käyttöön. Snuupperin kaltainen työkalu voi tarjota mm. erilaisia kilpailuja asiakkaille ja näin ollen kartoittaa enemmän tietoa asiakkaistaan. Se pystyy visualisoimaan asiakaspolun ja tekemään siitä pelillistämisellä elävämmän, osaa ennustaa myös tulevaisuuden myynnin trendejä, kertoa asiakastarinoita ja mukautua kohderyhmän tuote tottumuksiin.

Snuupperi toimii myös virtuaalisena työkaverina. Työkaverina se hoitaa myynnin alkupäätä, juttelee asiakkaiden kanssa nettisivuilla ja lähettää alustavia tarjouksia suoraan asiakkaalle. Se voi täyttää lomakkeita, ohjata soittopyynnön ihmiselle tiimikaverilleen ja lähettää rutiininomaisia ilmoituksia vaikkapa kumppaneille. Robotiikka ja tekoäly mahdollistaa myös eri tiimien kilpailuttamisen, esimerkiksi pelillistämällä myyntikisoja tiimien välille. Snuupperin kasvattaessa tekoälyosaamistaan se pystyy ennustamaan jopa kohderyhmän tapaa toimia. Haluaisitko sinä avukseni Snuupperin kaltaisen työkaverin, joka esimerkiksi hoitaa rutiinitöitä, tukee perehdytystä tai kirjaa raportoinnit asiakastapaamisista CRM järjestelmään? Lisätietoja erilaisista mahdollisuuksista saat Snuupilta.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki