+

Kaikilla Koivu Solutions Oy:n perustajilla on pitkä ja monipuolinen kokemus yritysohjelmistojen kehittämisestä ja toteuttamisesta asiakasyritysten digitalisointiprosessien tukemisessa. Vuoden 2017 lopulla toimintansa aloittaneen yrityksen perustajat ovat olleet alalla 1990-luvun alusta. Osaamista ja kokemusta on haettu myös USA:sta, jossa yritys toimii Satakunnan lisäksi.

Koivu Solutions Oy vie Microsoft Excel -prosessit pilveen

Koivu Value Flow Cloud (VFC) -sovelluksen avulla Execelin käyttäjä toimii niin kuin ennenkin, mutta tiedot rakenteistetaan ja tallennus menee suoraan pilveen. Koivu Solutions Oy on kehittänyt Excel-pohjaisen pilvipalvelun, missä  Excel-prosessit saadaan automatisoitua. Excel-taulukoiden tiedot ovat siten reaaliajassa saataville muille käyttäjille ja järjestelmissä missä päin maailmaa tahansa.  Pilvipalveluiden koko arsenaali on Excel-taulukoiden käytössä välittömästi: laskentateho, analyysityökalut, koneoppiminen, jne. Sami Lahti toteaakin, että olipa yritys minkä kokoinen tahansa Excel-prosessien digitalisointi parantaa työn sujuvuutta, nopeuttaa tehtävien läpimenoaikaa ja tuo yrityksille kustannussäästöjä.

Alusta asti Koivu Solutions Oy:n toiminta on ajateltu olevan kansainvälistä, siksi yrityksellä on toimisto sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Yrityksen nykyiset asiakasyritykset toimivat teollisuudessa, vähittäiskaupassa ja palvelualoilla. Aloitimme saman tien globaalina yrityksenä ja tällä hetkellä suurin osa projekteistamme on Amerikan mantereella, Sami Lahti kertoo.

Olemme päässeet kehittämään Value Flow Cloud -palvelua eteenpäin, mutta myös markkinointi ja brändääminen tarvitsevat jotain erityistä, Sami Lahti pohtii. Olemme lähteneet mukaan Gamecoast-verkostoon, jolloin voimme käyttää pelillisyyttä tukemaan sekä tuotekehitystämme että sovelluksemme markkinointia. Olemme jo herätelleet yhteistyö-mahdollisuuksia muutamien Gamecoast-verkoston yritysten kanssa. Ajatuksena olisi kehittää Value Flow Cloud -palveluun käytettävyyttä tukemaan mm. pelillistetyt animoidut ohjeet.

Pelillistetty markkinointi mahdollistaa uuden ajatuksen konkretisoinnin ymmärrettävästi.

Pelillistetyt ohjeet tuottaisivat arvoa asiakkaalle kuten palvelun nimikin antaa ymmärtää: Value Flow Cloud, joka merkitsee arvontuottamista käytettävyyteen. Perus-Excel on henkilökohtainen työkalu ja sellaisenaan integroituu huonosti yrityksen digitaalisiin prosesseihin, jolloin arvontuottoketjuun syntyy katkoksia ja manuaalisia vaiheita. Tämän vuoksi Koivu Solutions Oy on kehittänyt tähän ratkaisun, Value Flow Coudin. Markkinoinnissa kaivataan aina jotain uutta myös ohjelmistojen myynnissä, siksi pelillisyys soveltuu erinomaisesti esimerkiksi Value Flow Cloud -palvelun markkinointiin. Koivu Solutions Oy haastaakin Gamecoast-yrityksiä kehittämään ohjelmistojen markkinointiin pelillisyyttä ja palvelumuotoilua hyödyntävän markkinointikampanjan!

Kirjoittanut Pirita Ihamäki