+

Gaming Meets X -haaste! Tule kehittämään uusia hyvinvointia edistäviä palveluinnovaatioita palvelumuotoilulla tai pelillistämällä.

Hyvinvointia voidaan parantaa uusilla palveluinnovaatioilla ja teknologioilla sekä muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksilta suojaavilla terveellisillä elintavoilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan satakuntalaisten elintavoissa olisi parantamisen varaa. Tartutaan haasteeseen!

Aiheesta järjestetään työpaja 17.9.2019 klo 8.30-12. Tarkempi ohjelma julkistetaan elokuussa mm. Gamecoast-verkkosivustolla. Työpajan järjestävät EAKR-rahoitteiset Tampereen ylipiston Kampus-sote sekä Prizztech Oy:n Satakunnan pelillisyysverkosto ja Satakunta DigiHealth -hankkeet.