+

Satakunnassa on lähtenyt käyntiin Satakunnan pelillisyysverkosto -hanke, jossa yhteiskehitetään uusia pelillisyyttä hyödyntäviä palveluita ja tuotteita, tehostetaan toimintatapoja ja uudistetaan käytäntöjä teollisuuden ja palveluliiketoiminnan tarpeisiin.

Hankkeen päämääränä on vahvistaa Satakunnan pelillisyysverkostoa, jonka lähtökohtana on älykäs erikoistuminen yhdistäen esimerkiksi pelillisyyden, robotiikan ja tekoälyn valtakunnallisesti merkittäväksi toimialueeksi. Satakuntalaisen pelillisyysverkoston avulla vauhditetaan tuotekehitystoimintaa, kaupallistamista, uusien teknologioiden ja mahdollistavien teknologioiden kehitystä. Verkoston tehtävänä on kiinnittää huomioita käyttäjä- ja työelämälähtöisten innovaatioiden edistämiseen uusien teknologioiden käyttöönottoon ja levittämiseen kansainvälisille markkinoille. Pelillisyyden kokeiluja toteutetaan valmistavassa teollisuudessa esimerkiksi työvoiman osaamisen kehittämisessä, työhön perehdyttämisessä, työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa. Hanke erottautuu muista pelialan keskittymistä yhdistämällä omaleimaisella tavalla teollisuutta, palveluita, pelillisyyttä, robotiikkaa ja tekoälyä yrityslähtöisellä tavalla.

Mediaplane lähti rohkeasti kehittämään tuotekonseptia pelillistämällä

Mediaplane on sähköisen median ratkaisuja tuottava yritys ja TV-tuotantoyhtiö, joka on perustettu vuonna 2001. Yritys lähti liikkeelle valmistamalla nettisivuja pienyrityksille. Pian kuitenkin yhtiö kiinnostui TV-tuotannosta ja hankki osaamisen monipuoliseen mediatuotannon toteuttamiseen. Mediaplane haluaa edelleen kehittyä ja kasvaa, siksi yritys on kiinnostunut uusista pelillisyyteen liittyvistä palveluista ja haluaa kasvattaa liiketoimintaansa. Mediaplane on aikaisemmin toteuttanut SAMK:n (Satakunnan Ammattikorkeakoulun) vetämässä hankkeessa Ammattinetti-verkkosivuston (ammattilaiset.net) ja Pekka Kallionpää toimi hankkeen projektipäällikkönä sekä toimi idean luojana kyseiselle sivustolle. Ammattilaiset.net luotiin palvelemaan nuoria ja uraa vaihtavia henkilöiden urapalveluksi, jossa voi tutustua eri ammatteihin esimerkiksi videoin. Palveluajatus on ajankohtainen edelleenkin, mutta palvelukonseptiin pitää saada uutta vetovoimaa. Mediaplanen toimitusjohtaja Pekka Kallionpää totesi, että uusi tapa kehittää ammattinettiä on lisätä siihen tekoälyä ja pelillisyyttä. Satakunnan pelillisyysverkosto tarjosi kumppaneita mm. HeadAI tekoälyratkaisuja kehittävän yrityksen, Prizztechin ja sekä muita kumppaneita. Mediaplane innostui ja lähti yhteistyössä kehittämään ammatinvalintapeliä, jossa tekoäly ohjaa osallistujan kykyjä ja luonteenpiirteitä vastaaviin ammatteihin. Pelissä on keskeistä eri ammattia esittelevät videot ja erilaiset haastetehtävät. Ammatinvalintapelin lisäksi monimedialliset sisällöt lisäävät sovelluksen viihtyvyyttä, jopa suoria Internet lähetyksiä, joihin voi myös yleisö osallistua vastaamalla erilaisiin kyselyihin suorissa lähetyksissä. Ammatinvalintapelissä yritykset pääsevät esittelemään eri ammatteja ja rekrytoimaan uutta työvoimaa. Pelillisyys on tuonut uutta liiketoimintaa Mediaplane yritykselle ja nyt haaveena on myös Kiinan markkinat yhteistyössä MyGamez yrityksen ja Prizztechin kanssa.

Pekka Kallionpää näkee tärkeänä saada uusia innovaatioita yhteiskehittämisen tuloksena. Hän esittää teollisuuden ja palvelualan yrityksille, että he haastaisivat Satakunnan pelillisyysverkoston toteuttamaan uusia pelillistettyjä palveluita ja tuotteita.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki