+

Mediaplane on tuotantoyhtiö, joka tuottaa sähköisiä median ratkaisuja yrityksille. Erityisosaamisena ovat erilaiset liikkuvan kuvan ratkaisut esittelyvideoista aina monikameratuotantoihin. Videoihin voidaan lisätä 3D-animaatioita. Mediaplanen palvelut kattavat perinteiset kuin uudet joukkoviestimien toteutukset. Mediaplane on perustettu vuonna 2005 ja tällä hetkellä työntekijöitä on kuusi.

Mediaplane palkkasi uuden työntekijän Janna Salon noin puoli vuotta sitten. Kaikki alkoi siitä, kun Janna Salo työskenteli Porin kaupunginkirjaston vetämässä Helpompi Elämä-hankkeessa ainoana projektityöntekijänä. Hankkeen lopussa järjestettiin Helpompi Elämä-innovaatiotapahtuma 16.2.2019 Porin Puuvilla Areenalla. Gamecoast-verkosto oli mukana osallistumassa yritystensä kanssa tapahtumaan, jolloin mukana olivat Mediaplane, UC4D Unlimited Creation Oy, Norded ja Gamecoast. Tapahtumaa järjestäessään Salo tuli tutustuneeksi Mediaplaneen. Janna oli etsimässä uusia mahdollisuuksia, sillä hanke oli päättymässä ja hänen opintonsa olivat Satakunnan Ammattikorkeakoulussa loppusuoralla. Hän kiinnostui Mediaplanen mahdollisuuksista ja kysyi Mediaplane Oy:n toimitusjohtajalta Pekka Kallionpäältä, saisiko lähettää hänelle avoimen työhakemuksen. Kallionpää kutsuikin Salon toimistolle kahville, jossa Salo kyseli Mediaplanen tavoitteista ja markkinoinnista. Pekka Kallionpää huomasi pian, että he olivat oikeastaan hakeneet juuri samankaltaista osaamista, jota Janna Salo kertoi osaavansa. Tätä työpaikkaa ei ollut laitettu avoimeksi, mutta sen kahvihetken jälkeen ei mennyt aikaakaan, kun Janna Salo palkattiin Mediaplanelle. Janna Salo korostaakin, että hän on löytänyt työpaikkansa verkostojen kautta.

Aktiivinen yhteydenotto ja osaamisesta kertoiminen kannattaa, toteaa Janna Salo. Sainhan minäkin töitä, vaikka kyseistä paikkaa ei edes ollut tarjolla.

”Janna Salo loi osaamisensa kautta itselleen työpaikan” kertoo Pekka Kallionpää. Myyntityön taitoja ja vaatimuksia ovat itsensä johtaminen ja kyky vaikuttaa omaan asenteeseensa. Ahkeruus ja viisas ajankäyttö ovat menestyvän myyjän avainominaisuuksia. Myynti on asennelaji, jossa itsensä johtaminen korostuu. Tärkeinä piirteinä pidetään motivaatioita ja asennetta, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista, asioiden priorisointikykyä sekä energian suuntaamista oikeisiin asioihin. Tärkeänä ominaisuutena myyntityössä on asiakasymmärrys, jatkuva asiakkaan kontaktointi, palvelualttius, asiakkaan toimintamallin tunteminen ja palvelun rakentaminen yhteistyössä. Janna Salon työnkuvaan kuuluu hyvin laajasti markkinointi- ja myyntityö, myynti on b-to-b myyntiä. Janna Salo on lähtenyt kehittämään myynninedistämisen näkökulmasta muun muassa nettisivuja graafikon Iida Vilénin kanssa. Uutena palveluna Mediaplanella on somemainonta, josta Janna Salo sai kokemusta jo aikaisemmassa työssään. Sosiaalisen median kampanjat ja markkinoinnin automatisointi sosiaalisen median kanavissa on iso osa työnkuvaani, toteaa Janna Salo. Myyntituotteiden kehittäminen ja konseptointi kuuluvat Janna Salon tehtäviin yhdessä Pekka Kallionpään kanssa. Lisäksi Janna Salo kertoo, että työhön kuuluu myös uusiempien trendien seuraaminen ja niiden haltuun ottaminen.

Pelillistetyt opetusvideot ja tilat lapsille

Mediaplane on keskustellut YLE:n kanssa muun muassa ideoimistaan lapsille suunnatuista pelillistettyistä oppimateriaaleista. Tästä hyvänä esimerkkinä on tietokoneen toiminnasta kertominen Netflix-sarja Storybot eli Tietobotit henkisesti. Mediaplane Oy ideoi, että lapsille voidaan tuottaa 360-video johonkin mielenkiintoiseen tilaan, jossa lapsia ohjataan ratkomaan erilaisia tehtäviä. Lapset voivat saada vihjeitä esimerkiksi tekstinä, kuvina ja videoina. Olennaista on myös pelillisyys. Tehtävissä eri luokat voivat kilpailla keskenään. Opetusmateriaalien toteuttaminen mielenkiintoisella tavalla on yksi kokonaisuus, mitä olisi hienoa lähteä toteuttaman laajemminkin, toteaa Janna Salo.

Mediaplane on toteuttanut PöpPeli-pelin Satasairaalalle. Satasairaalassa päivystyksen ja lastenpäivystyksen odotustiloissa voi nyt pelata PöpPeliä. PöpPeli on pöpöistä eli mikrobeista tietoa antava hyötypeli. PöpPelin kosketusnäytöt ovat pinnoiltaan antimikrobisia ja pelissä on erityisesti huomioitu lapset ja oppiminen. Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun Porin yksikön Sisätilan hygienian innovaatiotila -hanke on ollut tässä mukana toteuttajana.

Mediaplane on toteuttanut lapsille suunnatun PöpPelin Satasairaalalle, jolla on tarkoitus lisätä tietoisuutta pöpöistä.

Gamecoast-verkosto mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen

Gamecoast-verkostolle Mediaplane tarjoaa sähköisen median ratkaisuja, päätuotteenaan videotuotanto. Mediaplane toivoo, että Gamecoast-verkostossa yritykset voisivat tuoda esille tarpeitaan ja haasteita, joihin toiset yritykset tarjoaisivat ratkaisuja. Yhteiskehittäminen mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen, jossa uudet tuotteet ja palvelut voivat olla useamman yrityksen toteuttamia. Mediaplane näkee tärkeänä yhteiskehittämisen, jossa hyödynnetään eri yritysten parhainta osaamista ja saadaan asiakkaat sitoutettua uusien palvelujen käyttäjiksi.

Kirjoittanut Pirita Ihamäki